Postapki i_proceduri Gradezni dozvoli 

Актуелни случувања во општина Делчево

Актуелности

 

Градоначалникот на Општина Делчево

 

О Б Ј А В У В А

Барање за добивање на Б-Дозвола за усогласување со  оперативен план

 Согласно член 134, член 135 и член 136 од Законот за животната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08 ,83/09, 47/10, 124/10,  51/11, 123/12 и 44/13), до градоначалникот на Општина Делчево доставено е барање за Б-Дозвола за усогласување со оперативен план ( УП 1 бр. 12-185 од 31.03.2014 год.)

Повеќе...

Актуелности

Градоначалникот на Општина Делчево

 

О Б Ј А В У В А

Барање за добивање на Б-Дозвола за усогласување со  оперативен план

 Согласно член 134, член 135 и член 136 од Законот за животната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08 ,83/09, 47/10, 124/10,  51/11, 123/12 и 44/13), до градоначалникот на Општина Делчево доставено е барање за Б-Дозвола за усогласување со оперативен план ( УП 1 бр. 12-177 од 25.03.2014 год.)

Повеќе...

Актуелности

 

Во петок 04.04.2014 година  со почеток во 14.00 часот ке се одржи Четиринаесеттата седница на Советот на Општина Делчево.

Повеќе...

Актуелности

Како дел од годишната програма на територијалната противпожарна  единица  Делчево (ТППЕ) во соработка со  Полициската станица од општа надлежност Делчево  и  медицински тим од итната медицинска служба при ЗД „Гоце Делчев“ – Делчево,  во петок 28.03.2014 се одржа годишна показна вежба.

Повеќе...

Актуелности

Карта на источен плански регион

Во согласност со Стратегијата за управување со отпад на Република Македонија за период 2008-2020 година изработен е Регионалниот план за управување со отпад за Источниот плански регион

Повеќе...

Актуелности


izbori2014

Во врска со барањето на Општинската изборна комисија Делчево,  доставено до општина Делчево, а со цел објавување на материјали за потребите на изборниот процес за претстојните ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ И ПРЕДВРЕМЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014 година, во прилог ги објавуваме во  електронска форма следните материјали:

Материјалите можат да бидат превземени на следните линкови:

 1.  Описи на избирачките места на територијата на општина Делчево;
   
 2. Пречистен текст од Решенијата за формирање на избирачки одбори за 36 избирачки места во Делчево.
 1. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0572
 2. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0573
 3. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0574
 4. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0575
 5. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0576
 6. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0577
 7. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0577/1
 8. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0578
 9. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0579
 10. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0580
 11. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0581
 12. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0582
 13. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0582/1
 14. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0583
 15. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0583/1
 16. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0584
 17. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0585
 18. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0586
 19. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0587
 20. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0588
 21. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0589
 22. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0590
 23. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0591
 24. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0592
 25. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0593
 26. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0594
 27. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0595
 28. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0596
 29. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0597
 30. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0598
 31. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0599
 32. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0600
 33. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0601
 34. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0602
 35. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0603
 36. РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0604

Актуелности

  v.prkje3   vprkje1

ООУ „Ванчо Прке“ Делчево во соработка со здружението на граѓани „Отворете ги прозорците“ под покровителство на Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието финансиран од УСАИД,  денеска доби донација од компјутерска опрема.


Оваа донација е дел од втората фаза на Проектот за е-пристапно образование, а целта на проектот е да се поттикне инклузијата и активното учество на учениците со посебни образовни потреби (ПОП) во редовното образование преку промовирање на примената на асистивната технологија во наставата.


Асистивната технологија опфаќа уреди, помагала и прилагодувања на стандардната компјутерска опрема, со кои се овозможува и олеснува користењето на компјутери од страна на учениците со посебни образовни потреби.

Доделената компјутерска опрема вклучува:

1.21,5 инчен Dell монитор на допир;

2.Тастатура со зголемени копчиња;

3.Trackball (тракбол);

4.Издвоен клик;

5.Џојстик.

vprkje

Оваа опрема во голема мерка ќе донесе позитивен бенефит за учениците во рамки на наставно-образовниот процес, со имплементација на нови техничко-технолошки методи и средства за работа, кои што се основни тенденции на образованието во државата.

Актуелности

TPPE

Територијалната противпожарна единица од Делчево спроведува континуирана програма за одржување на подготвеноста на сопствените пожарникари, за справување со најразлични кризни ситуации во делокругот на работа на единицата.

По тој повод Општина Делчево Ве поканува да присуствувате на годишната показна вежба на припадниците на ТППЕ Делчево, која ќе се одржи на ден 28.03.2014 година, на паркингот пред спомен домот АСНОМ, со почеток во 11 часот .

Актуелности

Почитувани,

Ја известуваме јавноста дека во сабота 8.3.2014 година на програмата на ТВ СТАР од Штип беше емитуван прилог именуван како “Општина Делчево попушти пред граѓаните” во кој се споменати повеќе невистини и обиди за манипулација на јавноста.

Повеќе...

Актуелности

Почитувани,

Го поздравуваме големиот интерес на јавноста за изградбата на најголемиот локален капитален проект во село Ѕвегор во изминатите 20 години од страна на Општина Делчево.

Истовремено сакаме да го искажеме своето длабоко несогласување со делумните тенденциозни и погрешни информации кои што беа пренесени од страна на ТВ Стар од Штип во јавноста во рамки на вчерашниот прилог емитуван во вестите на оваа регионална телевизија.

Општина Делчево нити рушела ниту има намера да руши нечии градби, затоа што не располага со човечки капацитет и ресурси за оваа работа. Во рамки на постојните закони во Република Македонија рушењето на дивоградби го прават соодветно екипирани фирми кои ке добијат налог од страна на општината, на трошок на сопствениците на ваквите нелегално изградени објекти.

Во с.Ѕвегор по усмено укажување од страна на инспекциските служби сопствениците на неколку вакви објекти сами си ги срушија истите за потребите на изградбата на овие улици.

Изградбата на 3-те улици со површина од околу 3900 м2 се одвива согласно строго дефинирани проектни услови и постојната урбанистичка документација кои се изработени претходно. Било какви инсинуации околу нелегалноста на овој проект, потребно е да бидат пријавени кај надлежните органи и служби, согласно постојната законски определена процедура.

Во спротивно ваквите погрешни наводи прикажани во прилогот на споменатата телевизија, сметаме дека се неоправдано партиски мотивирани од страна на поединци и истите најкатегорично ги отфрламе.

Изградбата на оваа улица е по барање на Месната заедница на село Ѕвегор, определена во рамки на постојаната и интензивна соработка со граѓаните и сметаме дека со завршувањето на овој проект ке се постигнат особено позитивни ефекти за стандардот на населението кое гравитира кон овој дел на општината.

Општина Делчево и Градоначалникот Дарко Шехтански ке продолжат со интензивната изградба на вакви крупни и значајни проекти за граѓаните на Општина Делчево, согласно сопствените програмски определби во периодот што следува.

Ви благодариме.

Актуелности

Во среда 05.03.2014 година  со почеток во 14.00 часот ке се одржи Тринаесеттата  седница на Советот на Општина Делчево.

За седницата е предложен следниот

Повеќе...

Актуелности

IMG 7477_resize

Во недела 23.02.2014 година на планината Голак во Делчево се одбележа 70 годишнината од февруарскиот поход во организација на Општина Делчево и Градоначалникот Дарко Шехтански. 

Повеќе...

Актуелности

 fevruarski pohod_baner

Во недела 23.02.2014 година во Делчево ке се одбележи 70 годишнината од Февруарскиот поход во 1944 година.

Во рамки на програмата за одбележување на Февруарскиот поход ке се реализира планинарски марш "Делчево-Голак 2014" со неколку придружни настани и активности во организација на Градоначалникот на Општина Делчево, г-дин Дарко Шехтански.

 Агендата за одбележувањето во Делчево на овој значаен историски настан е следна:

Активност

Час

Пристигнување на учесниците  на планинарскиот марш на паркингот пред спомен домот АСНОМ

07.00-07.30

Почеток на маршот Делчево-рекреативен центар Голак

07.30-11.30

Пристигнување на учесниците на планината Голак кај спортските терени

11.30-12.00

Свечено програма за одбележување на 70 годишнината од февруарскиот поход пред спомен плочата подигната во чест на овој настан

12.00- 12.30

Свечен ручек и дружење на учесниците

12.30-14.00

Февруарскиот поход е една од најзначајните воено-тактички операции за време на НОВ во втората светска војна, која допринела за успешен исход на борбените операции и дејствија од страна на Генералштабот на ПОМ на територијата на Македонија. Со Февруарскиот поход особено во т.н.Пролетна офанзива биле создадени поголеми географски целини на ослободени територии, по што созреале условите за свикување на Првото заседание на АСНОМ.

Општина Делчево активно е вклучена во одбележувањето на овој настан, кој што се одбележува низ речиси цела држава, соодветно.

Актуелности

otcet 2014_01

Почитувани,

Ја информираме јавноста дека од печат излезе Отчетот за работата на на Градоначалникот Дарко Шехтански за изминатите десет месеци од неговиот мандат.

Повеќе...

Актуелности

IMG 7038_resize

Во вторник 04.02.2014 година со почеток во 11.00 часот во Делчево се одржа настан за одбележување на 142 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев.

Повеќе...

Последни актуелни информации

Објавено на 12 Декември 2018, 09.36 од Д.Чапевски
-16- Советот на Општина Делчево на 16-та Седница расправаше по 30 точки на Дневниот ред. На Седницата, советниците го донесоа Планот и програмата за развој на Општина Делчево во 2019 година, Кварталниот...
Објавено на 07 Декември 2018, 13.56 од Д.Чапевски
2018-12-07-13-02-08  На трисет и едно платно со техника масло на платно компонирана во ликовната приказна „Парижанка во Делчево“, беше презентирана уметноста на ликовниот уметник Лена Ѓуриќ, пред делчевската...
Објавено на 07 Декември 2018, 13.31 од Д.Чапевски
2018-12-07-12-32-45 Во Буџетот за 2019 г, Владата предвидува 37% повеќе средства за реалзиација на финансиска поддршка на компаниите, односно за севкупните мерки за економски раст се предвидени 4,1 милијарда денари. Овој...
Објавено на 07 Декември 2018, 10.13 од Д.Чапевски
2018-12-07-09-15-17 Врз основа на членот 8 од Законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени...
Објавено на 06 Декември 2018, 14.18 од Д.Чапевски
2018-12-06-13-24-21  Претставици од комуналните претпријатија од  Берово и Пехчево, претставници од месните заедници од Ѕвегор и Габрово, претставници од работните тимови од Општина Делчево и ЈПКД „Брегалница“...
Објавено на 06 Декември 2018, 14.03 од Д.Чапевски
2018-12-06-13-05-40 Фирмата „Жикол“ која го доби тендерот за изградба на првиот пешачки мост во Делчево, денеска беше воведена во работа. Претставници од фирмата беа на работен состанок во Општина Делчево на кој...
Објавено на 05 Декември 2018, 14.22 од Д.Чапевски
2018-12-05-13-23-42 Општина Делчево ги известува заинтересираните граѓани и претставници од бизнис-заедницата дека на 7 декември (петок) во банкет-салата на хотел „Македонија“во Делчево со почеток во 11 часот ќе се одржи...
Објавено на 05 Декември 2018, 14.03 од Д.Чапевски
2018-12-05-13-06-45 Претставници од швјацарската консултантска фирма ЕБП и локалната консултантска фирма „Хидроенергоинженеринг“ од Скопје задолжени за имплементација на проектот „Водоснабдување на Делчево“, го одржаа...
Објавено на 04 Декември 2018, 14.56 од Д.Чапевски
2018-12-04-14-01-53 Литературната поетска манифестација која прерасна во делчевски бренд со кој се слави патронот на Националната установа за култура „Никола Јонков Вапцаров“ од Делчево ја реализираше завршната свеченост...
Објавено на 04 Декември 2018, 08.33 од Д.Чапевски
2018-12-04-07-35-18 „Парижанка во Делчево“ е насловот на ликовната изложба од авторката Лена Ѓуриѓ чии дела ќе бидат изложени во фоајето на Спомен-домот АСНОМ, в петок, 7 декември 2018 година со почеток во 13 часот....
Објавено на 04 Декември 2018, 08.14 од Д.Чапевски
2018-12-04-07-24-28 Врз основа на член 48 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 25 став 2 точка 1 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013),...
Објавено на 03 Декември 2018, 15.10 од Д.Чапевски
humanost  Продадени сите уметнички слики од Ликовната колонија „Дарувај со љубов“ на денешната Аукцијата за хуманост организирани по повод Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби и во рамките на...
Објавено на 30 Ноември 2018, 13.29 од Д.Чапевски
2018-11-30-12-32-16 Громогласен аплауз и смеа ја следеше детската претстава „Црвенкапа и збунетиот волк“ во изведба на актерите од штипскиот тетар „Ацо Шопов“. Познатата тема за црвенкапа и волкот, адаптирана во современи...
Објавено на 29 Ноември 2018, 10.22 од Д.Чапевски
2018-11-29-09-28-07 Светот набљудуван и доживуван од младите ликовни уметници и талентираните деца со посебни потреби се преточува со боја и цртеж на сликарските платна во рамките на Ликовната колонија „Даруваме со љубов“...
Објавено на 28 Ноември 2018, 11.09 од Д.Чапевски
2018-11-28-10-11-42 По повод Светскиот ден на лицата со попреченост, 3 Декември, Општина Делчево, НУЦК „Никола Јонков Вапцаров“, ЈЛБ „Илинден“, ЈУДГ „Весели цветови“, ООУ „Ванчо Прке“, ООУ „Св.Климент Охридски“, НВО...
Објавено на 27 Ноември 2018, 12.06 од Д.Чапевски
2018-11-27-11-07-37 По повод Светскиот ден посветен на лицата со попреченост, 3 Декември, Општина Делчево заедно со основните училишта „Св.Климент Охридски“, „Ванчо Прке“, детската градинка „Весели цветови“, локалната...
Објавено на 27 Ноември 2018, 11.50 од Д.Чапевски
2018-11-27-11-03-12 Градоначалникот на Општина Делчево, Горан Трајковски, директорката на Центарот за развој на ИПР, Драгица Здравева и управителот на  ДГТ„ Жикол“ ДООЕЛ во Скопје,  Никола Пандев, го потпишаа...
Објавено на 26 Ноември 2018, 12.35 од Д.Чапевски
2018-11-26-11-41-44  Општина Делчево ќе биде дел од проектот имплементиран од НВО КХАМ Делчево со наслов „Преку Стратегија и локални акциски планови до еднакви можности за мажите и жените во општините Делчево, Берово...
Објавено на 23 Ноември 2018, 14.49 од Д.Чапевски
2018-11-23-13-50-37 Општина Делчево ќе додели 12 стипендии на одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“ Делчево. Согласно со Конкурсот, Општина Делчево ќе додели 6 (шест) стипендии на одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“ Делчево...
Објавено на 23 Ноември 2018, 14.38 од Д.Чапевски
2018-11-23-13-39-51 Општина Делчево го објави Конкурсот за доделување стипендии на студенти кои студираат на државните факултети во Република Македонија. Согласно со Конкурсот, Општина Делчево ќе додели вкупно и 12...

Посетеност

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДенес472
mod_vvisit_counterВчера1881
mod_vvisit_counterОваа недела8731
mod_vvisit_counterПретходна недела14988
mod_vvisit_counterОвој месец28275
mod_vvisit_counterПретходен месец64416
mod_vvisit_counterВкупно2320758

Присутни online: 33
Ваша IP: 52.91.185.49
,
Денес: Дек 14, 2018