Ниво на корисникот: / 0
НајлошоНајдобро 

Актуелно - Актуелности

IMG 6632_resize IMG 6630_resize

Советот на Општина Делчево ја одржа Триесет и втората седница на ден 30.10. 2015 година (петок). На седницата беше предложен и усвоен следниот дневен ред.

1.Предлог- Одлука за пристапување на Општина Делчево како соосновач на Здружение за рурален развој Локална Акциона Група „Малеш – Пијанец;

2.Предлог-Одлука за краткорочно домашно задолжување на општина Делчево;

Образлагач: По точките 1 и 2 -Тони Стоименовски-Советник за поддршка на ЛЕР.

3.Предлог-Одлука за доделување на стипендии на студенти кои студираат на државните универзитети во РМ кои постигнале особено висок успех во студирањето;

4.Предлог-Одлука за доделување на стипендии на студенти кои студираат на државните универзитети во РМ;

5.Предлог-Одлука за доделување на стипендии на ученици од СОУ „М.М.Брицо“-Делчево постигнале особено висок успех во учењето;

6. Предлог-Одлука за доделување на стипендии на одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“-Делчево

Образлагач: По точките 3,4, 5 и 6- Сузана Петровска-Раководител ма Одделението за правни и општи работи и јавни дејности.

7.Годишен извештај за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за 2014/2015 година со Заклучок за усвојување;

8.Годишна Програма за работа на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за 2015/2016 година со Заклучок за усвојување.

Образлагач: По точките 7 и 8- Тони Ивановски-Директор на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево.

9.Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Брегалница“ бр.0202-348/2 од 28.10.2015 година;

Образлагач: Марија Сумрачка-Претставник на ЈПКД „Брегалница“-Делчево..

10.Предлог-Одлука за сопствено учество – кофинансирање на Проектот ,,Инвестиции во локална патна инфраструктура во ИПР за општините Виница, Берово и Делчево”

Образлагач: Тони Стоименовски-Советник за поддршка на ЛЕР.

11.Усна информација за преземениет активности за набавка на мебел-опрема за сала за склучување брак на подрачјето на општина Делчево.

12.Прашања и предлози на членови.

IMG 6631_resize IMG 6634_resize

Share/Save/Bookmark