Ниво на корисникот: / 0
НајлошоНајдобро 

Актуелно - Актуелности

Тринаесеттата редовна седница на Советот на Општина Делчево ќе се одржи на 04.09.2018 (вторник) во фоајето на Спомен домот АСНОМ во 14.00 часот.

За седницата е предложенследниот

Дневен ред

-Усвојување на Записникот од Дванаесеттата седница на Советот на Општина Делчево

 1.Предлог-Одлука за збратимување;

2.Предлог-Одлука за одвојување на средства за финансиско учество на Општина Делчево во имплементација на проекти од регионално значење;

Образлагач: Горан Трајковски-Градоначалник на Општина Делчево.

3.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат помошен објект барање на Драги Миленски с. Вирче;

4.Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно-изграден објект надвор од плански станбена куќа на Драги Миленски;

5.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат викенд куќа по барање на Бранко Синадинов

6.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат гаража на Бранко Синадинов;

7.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат помошен објект по барање на Тихомир Ангелов;

8.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат помошен земјоделски објект (кочина и просторија за сточна храна) по барање на Тихомир Ангелов;

Образлагач: Горан Петровски-Советник за урбанизам.

9.Прашања и предлози на членови на Совет;

 

II

Присуството на членовите на Советот на Општина Делчево е задолжително, а секое отсуство потребно е да се пријави кај Претседателот на Советот на Општина Делчево.

 

Бр.09-1432/1
27.08.2018 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Драган Маневски


Share/Save/Bookmark