Образовни институции

Печати

Thumbnail image

Образовниот процес во општина Делчево се одвива во следните воспитно - образовни институции:

Вид на образование Назив на установа

Предучилишно ОЈУДГ “Весели Цветови”

Основно ОУ “Ванчо Прке”

ОУ “Климент Охридски”

 Средно СОУ “Методи Митевски - Брицо”ОЈУДГ “Весели Цветови“ има една паралелка со 23 ученици.

ОУ “Ванчо Прке“ има подрачни училишта во: с. Габрово, с. Бигла, с. Ѕвегор и с. Габрово. Вкупниот број на ученици изнесува 802 распоредени во 47 паралелки. Наставата ја изведуваат 54 наставници.

ОУ Св.“Климент Охридски“ има подрачни училишта во: с. Град, с. Разловци, с. Стамер, с. Вирче и с. Тработивиште. Вкупниот број на ученици изнесува 926 распоредени во 57 паралелки. Наставата ја изведуваат 78 наставници.

Во СОУ “М.М. Брицо” постојат следните насоки: Општествено - хуманистичка, Природно - математичка и текстилна насока. Вкупниот број на ученици изнесува 715 распоредени во 24 паралелки. Наставата ја изведуваат 66 наставници.
  


 

Share/Save/Bookmark